Có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về quyền lợi của người nước ngoài

Tất cả các vấn đề về quyền lợi có liên quan đến người nước ngoài

  • Chung quanh vấn đề định cư
  • Vấn đề sang Đức đoàn tụ gia đình
  • Các vấn đề như yêu cầu rời khỏi nước sở tại, cưỡng bức đuổi ra khỏi nước
  • Các vấn đề về kết hôn, về ly hôn